# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-137คูณ

 

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 41  cm.

ความสูง : 3.36  m.