# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-140ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :  34 cm.

ความสูง : 2.44  m.