# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-102 ต้นยอ

ชื่อต้นไม้ :  ต้นยอ

เส้นรอบวง :  72 cm.

ความสูง :  9.67 m.