# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-142ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง : 28  cm.

ความสูง :2.44   m.