# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-144ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง : 39  cm.

ความสูง :  2.44 m.