# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-146ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง : 31  cm.

ความสูง : 2.44  m.