# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-106 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  10.75 m.