# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-147ตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ :  ตะแบก

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง : 2.44  m.