# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-107 ปีบ

ชื่อต้นไม้ :  ปีบ

เส้นรอบวง :  30 cm.

ความสูง :  10.75 m.