# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-152คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  69 cm.

ความสูง : 5.58  m.