# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1-154คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 61  cm.

ความสูง : 2.58  m.