# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-118 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  46 cm.

ความสูง :  5.81 m.