# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-1มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 79  cm.

ความสูง : 5.87  m.