# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-126 มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  76 cm.

ความสูง :  3.55 m.