# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-2มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  74.50 cm.

ความสูง : 5.87  m.