# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-130 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  6.10 m.