# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-140 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  60 cm.

ความสูง :  6.25 m.