# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-3จำปี

ชื่อต้นไม้ :  จำปี

เส้นรอบวง :   cm.

ความสูง :   m.