# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-4มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 39.50  cm.

ความสูง : 6.67  m.