# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-6นุ่น

ชื่อต้นไม้ :  นุ่น

เส้นรอบวง : 300  cm.

ความสูง : 10.25  m.