# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-7ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง :100.50   cm.

ความสูง :  12.05 m.