# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-8ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง : 76  cm.

ความสูง : 12.05  m.