# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-9มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง :230   cm.

ความสูง :  10.25 m.