# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-10ควินิน

ชื่อต้นไม้ :  ควินิน

เส้นรอบวง :172   cm.

ความสูง :  13.12 m.