# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-11กุ่ม

ชื่อต้นไม้ :  กุ่ม

เส้นรอบวง : 120cm.

ความสูง : 12.78  m.