# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-12มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 47  cm.

ความสูง : 8.83  m.