# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-142 มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  45 cm.

ความสูง :  10.03 m.