# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-144 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง :  8.41 m.