# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-153 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  28 cm.

ความสูง :  9.52 m.