# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-157 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  9.13 m.