# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-159 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  62 cm.

ความสูง :  7.75 m.