# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-160 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  21 cm.

ความสูง :  7.75 m.