# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-163 กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :  102 cm.

ความสูง :  9.51 m.