# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-13มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ : มะพร้าว 

เส้นรอบวง :  76 cm.

ความสูง : 6.42  m.