# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-14มะพร้าว

ชื่อต้นไม้ :  มะพร้าว

เส้นรอบวง :  75 cm.

ความสูง :  6.44 m.