# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-15ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง :  92 cm.

ความสูง :  11.53 m.