# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-16ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง :   91 cm.

ความสูง :   11.53 m.