# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-17มะขามเทศ

ชื่อต้นไม้ :  มะขามเทศ

เส้นรอบวง : 120  cm.

ความสูง : 12.78  m.