# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-19มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 36  cm.

ความสูง :5.83   m.