# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-20ลำไย

ชื่อต้นไม้ :  ลำไย

เส้นรอบวง :  133 cm.

ความสูง :12.78   m.