# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-21มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  101 cm.

ความสูง :   9.77 m.