# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-22ชมพู่

ชื่อต้นไม้ :  ชมพู่

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  10.00 m.