# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-24มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง :  138 cm.

ความสูง :  9.77 m.