# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-25มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง : 127  cm.

ความสูง : 9.77  m.