# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-26มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  104 cm.

ความสูง :5.81  m.