# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-27มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  59 cm.

ความสูง : 5.81  m.