# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-30มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  63 cm.

ความสูง :  12.05 m.