# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-34มะรุม

ชื่อต้นไม้ : มะรุม 

เส้นรอบวง : 88  cm.

ความสูง : 10.32  m.