# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-36มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 115  cm.

ความสูง :  8.82 m.