# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-38ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง : 62  cm.

ความสูง : 12.77  m.